A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea , intelegerea , evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale; – promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale; – asigura egalitatea