A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – gestionarea resurselor financiare – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara; – realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil. D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: –