A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative din domeniul activitatii Registrului agricol, fondului funciar, baza de date a comunei D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I