Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

octombrie 2, 2023

Download (DOCX, 163KB)

UAT COMUNA CERNICA a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „” cod proiect C10-I1.2-464, depus în cadrul PNRR/2022/C10/I.1.2, Runda 1, Mobilitate urbana verde – ITS/alte infrastructuri TIC si 2 statii de reîncărcare masini electrice (4 puncte)
– Apel comun destinat unităților administrativ teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe tot teritoriul României având ca obiectiv transformarea durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi.
Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR), Componenta C10: Fondul local, în cadrul Investiției I.1 Mobilitate urbană durabilă – Subinvestiția I.1.2 -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC.
Valoare totală a contractului de finanțare este de 2.195.407,53 lei, din care 292.900,65 reprezinta ajutor de stat( statii de reîncărcare masini electrice).
Obiectivul general al proiectului: Creșterea siguranței cetățenilor, creșterea gradului de confort al cetățenilor, asigurarea unui climat civilizat, sigur pentru cetatenii comunitatii, compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban, cresterea calitatii serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora. Obiectivele specifice ale investiției:
– Cresterea interactiunii cu cetatenii comunitatii
– Incurajarea spiritului civic si a participarii cetatenilor la actul de administrare
– Monitorizarea si controlul in timp real a infrastructurii tehnico-municipale de
iluminat public
– Monitorizarea intersectiilor si principalelor edificii socio-administrative de pe
raza Comunei Cernica , judetul ILFOV prin instalarea a 92 de camere video.
– Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare a autovehiculelor electrice si hybrid
prin montarea a 2 statii cu patru puncte de reincarcare in comuna CERNICA.
Beneficiarii investiției prin acest nou proiect sunt locuitorii COMUNEI CERNICA.
Durata proiectului este de 38 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul 2023 – 2026.
Date de contact beneficiar: Strada Bizantului, nr.105, comuna Cernica, judetul Ilfov, telefon 021.369.53.08, persoana de contact: Stoinea Andra Ioana.
„ Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

Lasă un răspuns