HCL 10/04.02.2021 – aprobare indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investitie ,, Extindere retele electrice iluminat public in comuna Cernica, sat Caldararu, strada Prelungirea Garii Catelu, judetul Ilfov”

februarie 5, 2021

Lasă un răspuns