A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – gestionarea resurselor financiare – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara; – realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil. D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: –

A. Denumirea postului: – Inspector B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – lucrari de cadastru agricol, de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului; – executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale, respectand normativele tehnice in vigoare; – efectuarea masuratorilor pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar; – intocmirea

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – stabileste partea de venituri pe toate sursele bugetului local si a bugetului in afara bugetului local D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I E. vechimea necesara in specialite: –

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – urbanism si amenajarea teritoriului, registratura generala – arhiva; D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I E. vechimea necesara in specialitate: – minim 5 ani F. Conditii specifice privind ocuparea