A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – gestionarea resurselor financiare – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara; – realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil. D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: –

A. Denumirea postului: – Inspector B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – lucrari de cadastru agricol, de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului; – executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale, respectand normativele tehnice in vigoare; – efectuarea masuratorilor pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar; – intocmirea

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative din domeniul activitatii Registrului agricol, fondului funciar, baza de date a comunei D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – urbanism si amenajarea teritoriului, registratura generala – arhiva; D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I E. vechimea necesara in specialitate: – minim 5 ani F. Conditii specifice privind ocuparea

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea , intelegerea , evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale; – promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale; – asigura egalitatea

Conform legislatiei in vigoare Consiliul local alege din randul membrilor sai – viceprimarul, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local. Viceprimarul exercita atributiile care ii sunt delegate de catre primar, prin dispozitie, in conditiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala.

Fiecare unitate administrativ-teritoriala are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în functie. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul întâi cu

Adresa: str. Traian, nr.10 Localitatea: Cernica Cod postal: 077035 Telefon: 021-2555508 Fax: 021-2555508 URL: https://cernica.informare.ro http://www.cernica.ro