HCL 10_2019 02A Reglementari M 02B Reglementari M

Anunt inchiriere teren

Caiet de sarcini furnizare arbori 2019

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – urbanism si amenajarea teritoriului, registratura generala – arhiva; D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I E. vechimea necesara in specialitate: – minim 5 ani F. Conditii specifice privind ocuparea