Viceprimar

mai 4, 2011

Conform legislatiei in vigoare Consiliul local alege din randul membrilor sai – viceprimarul, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.

Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.

Viceprimarul exercita atributiile care ii sunt delegate de catre primar, prin dispozitie, in conditiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala.

* controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
* asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;
* exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
* raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
* organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
* ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
* poate indeplini si atributiile de ofiter de stare civila.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?