Fiecare unitate administrativ-teritoriala are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în functie. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul întâi cu

Adresa: str. Traian, nr.10 Localitatea: Cernica Cod postal: 077035 Telefon: 021-2555508 Fax: 021-2555508 URL: https://cernica.informare.ro http://www.cernica.ro