A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – gestionarea resurselor financiare – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara; – realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil. D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: –

A. Denumirea postului: – Inspector B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – lucrari de cadastru agricol, de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului; – executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale, respectand normativele tehnice in vigoare; – efectuarea masuratorilor pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar; – intocmirea

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – stabileste partea de venituri pe toate sursele bugetului local si a bugetului in afara bugetului local D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I E. vechimea necesara in specialite: –

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative din domeniul activitatii Registrului agricol, fondului funciar, baza de date a comunei D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – urbanism si amenajarea teritoriului, registratura generala – arhiva; D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I E. vechimea necesara in specialitate: – minim 5 ani F. Conditii specifice privind ocuparea

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea , intelegerea , evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale; – promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale; – asigura egalitatea

Primar: Gelu Apostol Ce se intelege prin „institutia Primarului“? Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local. De asemenea, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor

Prima atestare documentară a zonei datează din anul 1608, din timpul domniei lui Radu Vodă Şerban, fiul lui Mihnea Vodă. Este vorba despre Sfânta Mănăstire Cernica, ctitorie a marelui vornic Cernica Ştirbei şi a soţiei sale Chiajna. Comuna Bobesti-Balaceanca A luat fiinta in 1864, comuna rurala, plasa Dambovita, la E de Bucuresti. Este situata pe malurile raului Dambovita, la distanta

Conform legislatiei in vigoare Consiliul local alege din randul membrilor sai – viceprimarul, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local. Viceprimarul exercita atributiile care ii sunt delegate de catre primar, prin dispozitie, in conditiile prevazute de art. 70 din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala.