Aflata in judetul Ilfov, la o distanta de 12 km est de Bucuresti, isi intinde cladirile pe doua dintre insulele lacului cu acelasi nume. Manastire Cernica este atestata documentar la 1608 prin hrisovul domnesc al lui Radu Voda Serban. Actuala biserica a fost construita dupa cutremurul din 1802 de staretul Timotei si terminata in 1815. Cutremurul din 1940 a daramat

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – gestionarea resurselor financiare – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara; – realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil. D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: –

A. Denumirea postului: – Inspector B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – lucrari de cadastru agricol, de intretinere a cadastrului agricol si organizarea teritoriului; – executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale, respectand normativele tehnice in vigoare; – efectuarea masuratorilor pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar; – intocmirea

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative din domeniul activitatii Registrului agricol, fondului funciar, baza de date a comunei D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – urbanism si amenajarea teritoriului, registratura generala – arhiva; D. Identificarea functiei publice – denumire: – referent – clasa: – III – gradul profesional: – principal, treapta I E. vechimea necesara in specialitate: – minim 5 ani F. Conditii specifice privind ocuparea

A. Denumirea postului: – referent B. Nivelul postului: – functie publica de executie C. Scopul principal al postului: – de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea , intelegerea , evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale; – promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale; – asigura egalitatea